Kontrola ruchu drogowego - Kodeks ruchu drogowego

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2009-07-22 02:44:29

Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Krajową Radą".

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie 2009-07-22 02:43:10

Policja może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie.

Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych 2009-07-22 02:41:24

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie.

Uprawnienia Policji
Uprawnienia Policji 2009-07-22 02:39:41

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

Ostatnio czytane
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie 2009-07-22 02:43:10

Policja może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie.

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2009-07-22 02:44:29

Tworzy się Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Krajową Radą".

Popularne
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie 2009-07-22 02:43:10

Policja może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie.

Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych
Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych 2009-07-22 02:41:24

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie.