Kierujący - Kodeks ruchu drogowego

Za młodzi na prawo jazdy?
Za młodzi na prawo jazdy? 2009-11-03 02:58:44

Temat, w jakim wieku powinno się zezwalać młodym ludziom na robienie prawa jazdy, od lat budzi wiele kontrowersji.

Jak zlikwidować punkty karne?
Jak zlikwidować punkty karne? 2009-09-17 14:14:01

Odkąd wprowadzono punkty karne to one, a nie mandaty, stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do kierowców.

Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji
Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji 2009-07-22 02:37:09

Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego 2009-07-22 02:34:23

Zarząd województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa.

Doskonalenie umiejętności osób posiadających
Doskonalenie umiejętności osób posiadających 2009-07-22 02:33:31

Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Szkolenie i egzaminowanie
Szkolenie i egzaminowanie 2009-07-20 02:47:58

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem.

Centralna ewidencja kierowców
Centralna ewidencja kierowców 2009-07-20 02:36:28

Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".

Uprawnienia do kierowania
Uprawnienia do kierowania 2009-07-20 02:10:51

Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków określonych w pkt 1-3.

Ostatnio czytane
Za młodzi na prawo jazdy?
Za młodzi na prawo jazdy? 2009-11-03 02:58:44

Temat, w jakim wieku powinno się zezwalać młodym ludziom na robienie prawa jazdy, od lat budzi wiele kontrowersji.

Jak zlikwidować punkty karne?
Jak zlikwidować punkty karne? 2009-09-17 14:14:01

Odkąd wprowadzono punkty karne to one, a nie mandaty, stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do kierowców.

Popularne
Jak zlikwidować punkty karne?
Jak zlikwidować punkty karne? 2009-09-17 14:14:01

Odkąd wprowadzono punkty karne to one, a nie mandaty, stały się utrapieniem kierowców. Jeżeli należysz do kierowców.

Centralna ewidencja kierowców
Centralna ewidencja kierowców 2009-07-20 02:36:28

Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".